Dati: eCORDA, 04.12.2020

Latvijas dalībnieku sekmība EK Ietvara programmā Apvārsnis 2020

Salīdzinot ar 2017. gadu, 2018. gadā būtiski palielinājusies Latvijas dalībnieku sekmība A2020 projektos.
No 2018. gadā iesniegtajiem projektu pieteikumiem finansējumu saņēmuši 18%.
ES vidējais veiksmes procents dalībā A2020 no 2014. līdz 2018. gadam ir 11,9%, kas nozīmē — Latvijas dalībnieku sekmība 2018. gadā ir bijusi virs ES videjā rādītāja.
Par 2020. gadu pieejama nepilnīga statistika.
Sekmība gada šķēlumā: EK finansējums, Projektu skaits
Sekmība gada šķēlumā: Dalību skaits, Koordināciju skaits
Sekmība organizācijas tipa un gada šķēlumā: EK finansējums, Projektu skaits
Pieteikumu skaita īpatsvars pēc organizāciju tipiem: EK finansējums, Projektu skaits
Finansēto projektu īpatsvars pēc organizāciju tipiem: EK finansējums, Projektu skaits
Top 20 organizācijas pēc dalību skaita: Pieteikumi (labajā pusē – tuvinājums)
Top 20 organizācijas pēc dalību skaita: Finansētie projekti (labajā pusē – tuvinājums)
Top 20 organizācijas pēc EK finansējuma apjoma: Pieteikumi (labajā pusē – tuvinājums)
Top 20 organizācijas pēc EK finansējuma apjoma: Finansētie projekti (labajā pusē – tuvinājums)
Dalību skaita īpatsvars projektu pieteikumos, virs sliekšņa esošajos pieteikumos un finansētajos projektos. Sadalīts pēc organizāciju tipiem.
Dalību skaita īpatsvars projektu pieteikumos, virs sliekšņa esošajos pieteikumos un finansētajos projektos. Sadalīts pēc organizāciju tipiem. 2014. gads
Dalību skaita īpatsvars projektu pieteikumos, virs sliekšņa esošajos pieteikumos un finansētajos projektos. Sadalīts pēc organizāciju tipiem. 2015. gads
Dalību skaita īpatsvars projektu pieteikumos, virs sliekšņa esošajos pieteikumos un finansētajos projektos. Sadalīts pēc organizāciju tipiem. 2016. gads
Dalību skaita īpatsvars projektu pieteikumos, virs sliekšņa esošajos pieteikumos un finansētajos projektos. Sadalīts pēc organizāciju tipiem. 2017. gads
Dalību skaita īpatsvars projektu pieteikumos, virs sliekšņa esošajos pieteikumos un finansētajos projektos. Sadalīts pēc organizāciju tipiem. 2018. gads
Dalību skaita īpatsvars projektu pieteikumos, virs sliekšņa esošajos pieteikumos un finansētajos projektos. Sadalīts pēc organizāciju tipiem. 2019. gads
Dalību skaita īpatsvars projektu pieteikumos, virs sliekšņa esošajos pieteikumos un finansētajos projektos. Sadalīts pēc organizāciju tipiem. 2020. gads
Kopējais dalību skaits pieteikumos virs sliekšņa, kas nav finansēti un nav CFLA pārfinansēti. Sadalīts pēc organizāciju tipiem. Kopā un 2014. gads.
Kopējais dalību skaits pieteikumos virs sliekšņa, kas nav finansēti un nav CFLA pārfinansēti. Sadalīts pēc organizāciju tipiem. 2015. gads un 2016. gads.
Kopējais dalību skaits pieteikumos virs sliekšņa, kas nav finansēti un nav CFLA pārfinansēti. Sadalīts pēc organizāciju tipiem. 2017. gads un 2018. gads.
Kopējais dalību skaits pieteikumos virs sliekšņa, kas nav finansēti un nav CFLA pārfinansēti. Sadalīts pēc organizāciju tipiem. 2019. gads un 2020. gads.
Latvijas sekmīgums pa Apvārsnis 2020 tēmām
Tēmas kods Tēma Koordinācijas Dalības LV EK finansējums Kopējais EK finansējums Procenti no kopējā Tēmas apraksts
EU.0. CROSST 0 1 269332 470835391.6 0.06% Cross-theme
EU.1.0. EXCSCI-CROSST 0 0 0 0 - Excellent Science - Cross-theme
EU.1.1. ERC 0 0 0 11326581671 0.00% European Research Council
EU.1.2. FET 0 10 3088820.69 2596973735 0.12% Future and Emerging Technologies
EU.1.3. MSCA 8 50 6691759.4 6092659120 0.11% Marie Sklodowska-Curie actions
EU.1.4. INFRA 0 32 2526188.54 2404048299 0.11% Research infrastructures
EU.2.0. INDLEAD-CROSST 0 0 0 2046589.78 0.00% Industrial Leadership - Cross-theme
EU.2.1. LEIT 0 0 0 0 - Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT)
EU.2.1.1. LEIT-ICT 2 60 10815237.12 6865785593 0.16% Information and Communication Technologies
EU.2.1.2. LEIT-NMP 1 5 1304521.39 592494764.8 0.22% Nanotechnologies, Advanced Materials and Production
EU.2.1.3. LEIT-ADVMAT 0 8 1573197.2 1218203208 0.13% Advanced materials
EU.2.1.4. LEIT-BIOTECH 1 2 168308.96 425881878.6 0.04% Biotechnology
EU.2.1.5. LEIT-ADVMANU 1 8 1438573.75 1722194770 0.08% Advanced manufacturing and processing
EU.2.1.6. LEIT-SPACE 2 7 417202.48 969682628.3 0.04% Space
EU.2.2. RISKFINANCE 1 2 350000 9720733.25 3.60% Access to risk finance
EU.2.3. INNOSUPSME 10 17 2737436 1594337870 0.17% Innovation in SMEs
EU.3.0. SOCCHAL-CROSST 0 0 0 127039223.9 0.00% Societal Challenges - Cross-theme
EU.3.1. HEALTH 1 37 6394969.35 5961628362 0.11% Health, demographic change and wellbeing
EU.3.2. FOOD 0 66 9033296.52 3044990570 0.30% Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research
EU.3.3. ENERGY 3 81 10998711.59 4530525528 0.24% Secure, clean and efficient energy
EU.3.4. TPT 3 22 3420760.14 5427920631 0.06% Smart, green and integrated transport
EU.3.5. ENV 1 13 2717505.48 2319126272 0.12% Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
EU.3.6. SOCIETY 0 18 2930348.27 993905552 0.29% Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies
EU.3.7. SECURITY 1 18 1671682.53 1316906261 0.13% Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens
EU.4.0. SEAWP-CROSST 2 4 457039.74 13977481.21 3.27% Spreading excellence and widening participation - Cross-theme
EU.4.a. WIDESPREAD 4 10 24401605.75 390135156.5 6.25% Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions
EU.4.b. TWINING 8 8 3194561.25 195051754.2 1.64% Twinning of research institutions
EU.4.c. ERA 0 0 0 146234992.9 0.00% ERA chairs
EU.4.d. PSF 0 0 0 0 - Policy Support Facility (PSF)
EU.4.e. INTNET 0 0 0 260009171 0.00% Supporting access to international networks
EU.4.f. NCPNET 0 2 135043.75 2971201 4.55% Transnational networks of National Contact Points
EU.5.0. SWAFS-CROSST 0 5 841463.74 79428662.11 1.06% Science with and for Society - Cross-theme
EU.5.a. CAREER 0 2 47100 48450351.29 0.10% Make scientific and technological careers attractive for young people
EU.5.b. GENDEREQ 0 0 0 74618393.45 0.00% Promote gender equality in research and innovation
EU.5.c. INEGSOC 0 2 82000 104910003.7 0.08% Integrate society in science and innovation
EU.5.d. SCIENCE 0 1 111250 21581771.25 0.52% Encourage citizens to engage in science
EU.5.e. RESACCESS 0 0 0 4224830 0.00% Develop the accessibility and the use of the results of publicly-funded research
EU.5.f. GOV 0 1 74090 97285042.63 0.08% Develop the governance for the advancement of responsible research and innovation
EU.5.g. IMPACT 0 0 0 1999831.25 0.00% Anticipating and assessing potential environmental, health and safety impacts
EU.5.h. KNOWLEDGE 0 0 0 9892360 0.00% Improve knowledge on science communication
EU.6. JRC 0 0 0 0 - Non-nuclear direct actions of the Joint Research Centre (JRC)
EU.7. EIT 0 0 0 0 - The European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Euratom EURATOM 0 7 2710629.44 1094273962 0.25% Euratom
Total - 49 499 100602635.1 62558533617 0.16% -
Sekmība tēmu šķēlumā (tēmu kodu atšifrējumus skat. tabulā augstāk)
Top 50 organizācijas pēc EK finansējuma apjoma
Organizācijas nosaukums (EK datubāzē) Saīsinājums (EK datubāzē) Dalību skaits Koordināciju skaits EK finansējums, miljoni EUR Org. tips MVU
RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE RTU 36 7 14.62 HES N
INSTITUTE OF SOLID STATE PHYSICS, UNIVERSITY OF LATVIA - 5 2 14.18 HES N
LATVIJAS UNIVERSITATE LU 48 5 9.39 HES N
VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA VIAA 48 2 6.06 PUB N
LATVIJAS ORGANISKAS SINTEZES INSTITUTS - 17 2 6 REC N
RIGAS STRADINA UNIVERSITATE RSU 13 2 3.42 HES N
NODIBINAJUMS BALTIC STUDIES CENTRE BSC 8 0 2.91 REC N
TILDE SIA TILDE 14 0 2.89 PRC J
SIA LIGHTSPACE TECHNOLOGIES - 1 1 2.25 PRC J
SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBURIGAS STRADINA UNIVERSITATES STOMATOLOGIJAS INSTITUTS - 2 0 1.98 PRC N
Latvia MGI Tech SIA Latvia MGI Tech 1 0 1.79 PRC J
EKODOMA - 9 1 1.53 PRC J
LATVIJAS LAUKSAIMNIECIBAS UNIVERSITATE LLU 9 1 1.52 HES N
ELEKTRONIKAS UN DATORZINATNU INSTITUTS EDI 13 0 1.49 REC N
SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU DIGAS DiGas Group 2 2 1.39 PRC J
SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU LETA - 1 0 1.17 PRC J
BALTIC OPEN SOLUTIONS CENTER BOSC 5 0 0.91 PRC J
EKU SAGLABASANAS UN ENERGOTAUPIBAS BIROJS ESEB 5 0 0.91 OTH N
LATVIJAS VALSTS KOKSNES KIMIJAS INSTITUTS LSIWC 6 0 0.89 REC N
LATVIJAS UNIVERSITATES MATEMATIKAS UN INFORMATIKAS INSTITUTS IMCS 8 0 0.81 REC N
AKCIJU SABIEDRIBA TRANSPORTA UN SAKARU INSTITUTS - 4 1 0.78 HES N
VIDES AIZSARDZIBAS UN REGIONALAS ATTISTIBAS MINISTRIJA - 4 1 0.78 PUB N
LATVIANENVIRONMENTAL INVESTMENT FUND LEIF - 6 0 0.76 OTH N
INSTITUTE OF PHYSICAL ENERGETICS IPE - 6 0 0.68 REC N
STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA SIA SSE Riga 3 0 0.61 HES N
VIDZEMES PLANOSANAS REGIONS - 5 0 0.61 PUB N
RIGA MUNICIPAL AGENCY ''RIGA ENERGY AGENCY'' - 3 0 0.58 PUB N
ZEMNIEKU SAEIMA ZSA 4 0 0.55 OTH N
DAUGAVPILS UNIVERSITATE - 4 0 0.55 HES N
LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS SIA - 3 0 0.53 PRC N
RENESCO SIA RENESCO 2 0 0.52 PRC J
BIEDRIBA ZEMGALES REGIONALA ENERGETIKAS AGENTURA - 5 0 0.51 OTH N
EUROLCDS SIA EUROLCDS SIA 2 0 0.5 PRC J
RITOLS SIA SIA RITOLS 2 0 0.49 PRC J
RIGAS PLANOSANAS REGIONS - 3 0 0.47 PUB N
LATVIJAS MAKSLAS AKADEMIJA - 1 0 0.45 PUB N
SIA DOBELES AUTOBUSU PARKS - 1 0 0.42 PRC N
BALTIC ENVIRONMENTAL FORUM LATVIA - 5 0 0.41 OTH N
CERAM OPTEC SIA - 2 1 0.41 PRC N
EIROPAS LAUKSAIMNIECIBAS UN LAUKU KONSULTANTU ASOCIACIJA EUFRAS 6 0 0.39 OTH N
LATVIJAS TEHNOLOGISKAIS CENTRS NODIBINAJUMS LTC 7 1 0.39 REC N
LATVIJAS VALSTS MEZZINATNES INSTITUTS SILAVA LSFRI SILAVA 4 0 0.38 REC N
LATVIJAS BIOMEDICINAS PETIJUMU UN STUDIJU CENTRS LBMC 4 1 0.37 REC N
SIA CENTRE COMPOSITE - 2 0 0.36 PRC N
INTEGRETAS AUDZESANAS SKOLA IAS 1 0 0.35 PRC J
ATTISTIBAS FINANSU INSTITUCIJA - 1 1 0.35 PRC N
INSTITUTE OF AGRICULTURAL RESOURCES AND ECONOMICS - 3 0 0.35 REC N
NACIONALAIS VESELIBAS DIENESTS NVD 2 1 0.34 PUB N
NODIBINAJUMS TECHCHILL - 1 0 0.34 OTH N
AKCIJU SABIEDRIBA AUGSTSPRIEGUMA TIKLS - 3 0 0.32 PRC N
Latvijas organizāciju partnerība ar citu valstu organizācijām
Partnerības valsts ISO kods Partnerību skaits finansētajos projektos
AL 13
AM 9
AR 9
AT 168
AU 3
AZ 1
BA 8
BE 219
BG 97
BR 5
BT 1
BY 11
CA 16
CH 116
CL 1
CN 4
CO 4
CV 1
CY 62
CZ 135
DE 287
DK 117
EC 1
EE 104
EG 1
EL 154
ES 236
ET 2
FI 138
FO 2
FR 223
GE 14
GH 2
GT 1
HK 1
HR 78
HU 111
ID 2
IE 117
IL 72
IN 1
IS 28
IT 233
JO 1
JP 3
KE 2
KG 4
KR 5
KZ 4
LA 1
LT 95
LU 56
MA 3
MD 13
ME 9
MK 20
MM 1
MT 34
MV 1
MX 2
NC 1
NL 200
NO 124
NZ 1
PH 1
PK 1
PL 181
PT 161
RO 125
RS 38
RU 11
SE 158
SI 118
SK 100
TH 1
TJ 2
TM 2
TN 6
TR 79
TW 12
TZ 1
UA 32
UG 1
UK 207
US 13
UY 2
UZ 4
VN 1
XK 1
ZA 10